این مرد معروف شوهر بازیگر «ساختمان پزشکان» است +عکس

فرناز رهنما در سال 1388 وقتی 28 ساله بود با کیارش اعتمادی (اعتماد سیفی) آهنگساز ازدواج کرد.

این مرد معروف شوهر بازیگر «ساختمان پزشکان» است +عکس

به گزارش زنهار؛ فرناز رهنما بازیگر معروف ساختمان پزشکان در سن 28 سالگی با اعتماد سیفی که یکی از آهنگسازان معروف ایرانی است ازدواج کرد.

فرناز رهنما بازیگر معروف ساختمان پزشکان در سن 28 سالگی با اعتماد سیفی کهع یکی از آهنگسازان معروف ایرانی است ازدواج کرد.

    دیدگاه شما