چرا رفع تحریم مهم است؟

یادداشت - خاطره میرزا

چرا رفع تحریم مهم است؟

برخی منتقدان برجام می گویند بدون برجام، سرمایه گذاری خارجی جذب شد و ایران نفت بیشتری فروخت و ...اما آیا واقعا همینطور است؟

ابتدا باید در نظر بگیریم که هدف از احیای برجام، صرفا آزادسازی دارایی های ارزی ایران یا جذب سرمایه گذاری خارجی نبود. بلکه جذب سرمایه خارجی، بخشی از پازلی بود که می توانست به اقتصاد کشور رونق دهد. جذب سرمایه گذاری خارجی، مبادلات آزاد مالی، بهره گیری از فناوری روز جهان در صنعت بویژه صنعت نفت و افزایش مبادلات تجاری با کشورهای بیشتری از جهان، به موازات یکدیگر می توانست زمینه ساز رونق اقتصادی در کشور شود. در واقع به حرکت در آمدن چرخهای اقتصاد کشور، رونق اقتصادی و عبور از رکود، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی، همگی از پیامدهای اقتصادی برجام است. به همین دلیل است که برخی معتقدند راهکار رفع مشکلات اقتصادی کشور، از مسیر سیاست خارجی مطلوب و کارآمد و رفع تحریم می گذرد. چراکه تحریم مانع بهبود شرایط اقتصادی کشور است.

هرچند در یکی دو سال گذشته شاهد رشد صادرات نفت بوده ایم اما اولا هنوز هم صادرات نفت کمتر از دوره برجام است، ثانیا این میزان صادرات با تخفیف انجام می گیرد و نه قیمت روز، ثالثا مشخص نیست مبالغ حاض از صادرات چه میزان به صورت نقد و چه مقدار به صورت تهاتر کالا به کالا تسویه می شود.

درباره جذب سرمایه گذاری خارجی هم آنچه مطرح می شود غالبا آمارهای تفاهم نامه هایی است که قرار است در صورت تبدیل به قرارداد به جذب سرمایه گذاری خارجی منتهی شود یا سرمایه گذاری های مصوبی است که هنوز اجرایی یا عملیاتی نشده.

مجموع موارد فوق نشان می دهد که همچنان تحریم، مانع بزرگی در مقابل رشد اقتصادی و توسعه کشور است و این مشکل تنها از طریق دیپلماسی مطلوب و کار آمد و با انسجام داخلی در مقابل کشورهای خارجی حاصل می شود.

اگر تحریم لغو شود، نه تنها می توانیم با جذب سرمایه و فناوری خارجی، نفت و گاز بیشتری تولید کنیم و درآمدهای ارزی خود را افزایش دهیم، بلکه می توانیم با امضای قراردادهای متعدد اقتصادی با شرکتهای معتبر خارجی در حوزه های مختلف خودروسازی، صنعت، راه و شهرسازی و ... و همچنین خرید هواپیماهای مدرن و روز، رونق دوباره را به اقتصاد کشور بازگردانیم.

رفع تحریم به دلایل فوق مهم است و رفع تحریم های اقتصادی از مسیر سیاسی و دیپلماتیک می گذرد.

    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار