توهین جنجال برانگیز عضو ستاد جلیلی به هواداران پزشکیان: همه آنها خر تمام هستند

در ستاد جلیلی مرند، رأی دهندگان پزشکیان مورد اهانت قرار گرفتند.

توهین جنجال برانگیز عضو ستاد جلیلی به هواداران پزشکیان: همه آنها خر تمام هستند

به گزارش زنهار، در ویدئویی که از یکی از برنامه های ستاد سعید جلیلی در شهرستان مرند در آذربایجان شرقی منتشر شده، سخنران می گوید: در مرند ۹۵ هزار نفر رأی دادند که رأی ۷۶ هزار نفرشان پزشکیان بود.

وی می گوید: اگر توهین هم باشد من توهین می کنم، همه آنها خر تمام هستند و من همه شان را می شناسم!

 

    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار