زاکانی کلید حسن روحانی را به مناظره آورد!

زاکانی در یک اقدام طعنه‌آمیز با خود کلید به مناظره آورد. او با این اقدام به حسن روحانی طعنه زد.

زاکانی کلید حسن روحانی را به مناظره آورد!

زاکانی گفت: این کلید روحانی یادتان هست؟ با این، بر زندگی تان قفل زدند.

    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار