مردم نسبت به ۱۰ سال گذشته کمتر می‌خورند

بنابر اعلام معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر کار میزان کالری مصرفی ایرانیان در یک دوره ۱۰ ساله از ۲۶۵۰ به ۲۱۰۰ کاهش پیدا کرده است.

مردم نسبت به ۱۰ سال گذشته کمتر می‌خورند

به گزارش زنهار، مردم نسبت به یک دهه گذشته کمتر می خورند این تازه ترین اعتراف یک مقام مسئول از وضعیت معیشت ایرانیان در دهه ۹۰ شمسی و سال های ابتدایی قرن جدید است. میزان مصرف "کالری" مهم ترین ابزار اندازه گیری وضعیت اقتصادی جامعه در دوره های مختلف است.

بنابر اعلام معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر کار میزان کالری مصرفی ایرانیان در یک دوره ۱۰ ساله از ۲۶۵۰ به ۲۱۰۰ کاهش پیدا کرده است.

علیرضا عسگریان معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گه در برنامه میز اقتصاد شرکت کرده گفته است: در یک دهه گذشته کالری مصرفی مردم از دوهزار و ۶۵۰ به دوهزار و ۱۰۰ کالری رسیده است؛ همچنین میانگین شیر مصرفی از ۲۵۰ سی‌سی به ۱۹۵ سی‌سی کاهش پیدا کرده است. ایرانیان در نسبت به ۱۰ سال گذشته کمتر می خورند و به تعبیری بهتر کالری کمتری دریافت می کنند. این موضوع با وضعیت معیشت و قدرت خرید آنها بر می گردد.

عسگریان تاکید کرد: تامین امنیت غذایی در دستور کار دولت سیزدهم است؛ پوشش کالابرگ الکترونیکی برای تحقق همین هدف است.

مردم نسبت به یک دهه گذشته کمتر می خورند این تازه ترین اعتراف یک مقام مسئول از وضعیت معیشت ایرانیان در دهه ۹۰ شمسی و سال های ابتدایی قرن جدید است. میزان مصرف "کالری" مهم ترین ابزار اندازه گیری وضعیت اقتصادی جامعه در دوره های مختلف است.

بنابر اعلام معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر کار میزان کالری مصرفی ایرانیان در یک دوره ۱۰ ساله از ۲۶۵۰ به ۲۱۰۰ کاهش پیدا کرده است 

بنابر گزارش دیده بان ایران؛ علیرضا عسگریان معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گه در برنامه میز اقتصاد شرکت کرده گفته است: در یک دهه گذشته کالری مصرفی مردم از دوهزار و ۶۵۰ به دوهزار و ۱۰۰ کالری رسیده است؛ همچنین میانگین شیر مصرفی از ۲۵۰ سی‌سی به ۱۹۵ سی‌سی کاهش پیدا کرده است. ایرانیان در نسبت به ۱۰ سال گذشته کمتر می خورند و به تعبیری بهتر کالری کمتری دریافت می کنند. این موضوع با وضعیت معیشت و قدرت خرید آنها بر می گردد.

عسگریان تاکید کرد: تامین امنیت غذایی در دستور کار دولت سیزدهم است؛ پوشش کالابرگ الکترونیکی برای تحقق همین هدف است./دیده بان ایران

    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار