۴۰ صندلی جدید نمایندگی مجلس چگونه پر می شود؟

جزئیات نحوه توزیع ۴۰ کرسی جدید به نمایندگی مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

 ۴۰ صندلی جدید نمایندگی مجلس چگونه پر می شود؟

به گزارش زنهار، طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس که اخیراً در کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس به پایان رسیده، این روزها در دستور کار جلسات هفتگی مجلس قرار گرفته است.

گفتنی است، طبق این طرح قرار است ۴۰ کرسی به ۲۹۰ کرسی فعلی مجلس افزوده شود.

متن کامل طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس، به شرح زیر است:

ماده واحده- محدوده حوزه ‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها به شرح زیر اصلاح می‌ شوند:

۱. استان آذربایجان غربی

با افزایش یک نماینده به تعداد نمایندگان استان آذربایجان غربی، حوزه ‌های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می ‌شود:

الف) چالدران از حوزه انتخابیه «ماکو، چالدران، شوط و پلدشت» منتزع و به حوزه انتخابیه «خوی و چایپاره» افزوده می‌ شود.

ب) نام حوزه انتخابیه «ماکو، چالدران، شوط و پلدشت» به حوزه انتخابیه «ماکو، شوط و پلدشت» اصلاح می شود و نام حوزه انتخابیه «خوی و چایپاره» به حوزه انتخابیه «خوی، چایپاره و چالدران» اصلاح می شود.

پ) تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه «خوی، چایپاره و چالدران» از یک نفر به دو نفر افزایش می‌ یابد.

۲. استان اصفهان

با افزایش دو نماینده، به تعداد نمایندگان استان اصفهان، حوزه ‌های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می‌ شوند:

الف) شهرهای ورزنه،کوهپایه،جرقویه و هرند از حوزه انتخابیه «اصفهان، ورزنه،کوهپایه،جرقویه و هرند» منتزع و حوزه انتخابیه «ورزنه، کوهپایه، جرقویه و هرند» به مرکزیت جرقویه با اختصاص یک نماینده ایجاد می‌ شود.

ب) نام حوزه انتخابیه «اصفهان، ورزنه،کوهپایه،جرقویه و هرند» به حوزه انتخابیه «اصفهان» اصلاح می شود.

پ) دهستان دره‎شور تابع بخش وردشت شهرستان سمیرم، از حوزه انتخابیه «شهرضا و دهاقان» منتزع و به حوزه انتخابیه «سمیرم» الحاق می‌ شود و نام حوزه انتخابیه (سمیرم) به حوزه انتخابیه ( سمیرم و دهستان دره شور) اصلاح می شود.

ت) نام حوزه انتخابیه «شهرضا و دهاقان و دهستان دره‌شور» به «شهرضا و دهاقان» اصلاح می‌ شود.

ث) با انتزاع شهرستان آران و بیدگل از حوزه انتخابیه «کاشان و آران و بیدگل»، حوزه انتخابیه «آران و بیدگل» منطبق بر محدوده جغرافیایی شهرستان آران و بیدگل، با اختصاص یک نماینده ایجاد می‌ شود.

ج) نام حوزه انتخابیه «کاشان و آران و بیدگل»، به «کاشان» اصلاح می‌ شود.

چ) بخش قمصر تابع شهرستان کاشان، از حوزه انتخابیه «نطنز و بخش قمصر» منتزع و به حوزه انتخابیه «کاشان» الحاق می ‌شود و نام حوزه انتخابیه «نطنز و بخش قمصر» به حوزه انتخابیه «نطنز» اصلاح می شود.

۳. استان البرز

با افزایش سه نماینده به تعداد نمایندگان استان البرز، حوزه‌ های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می ‌شود:

الف) با اضافه شدن یک نماینده، به حوزه انتخابیه «ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان و چهارباغ»، تعداد نمایندگان این حوزه از یک نفر به دو نفر افزایش می‌ یابد.

ب) تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه «کرج، اشتهارد، فردیس و آسارا» از دو نفر به چهار نفر افزایش می ‌یابد.

۴. استان بوشهر

با افزایش یک نماینده، حوزه ‌های انتخابیه استان بوشهر به شرح زیر اصلاح می‌ شود:

الف) تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه «بوشهر، گناوه و دیلم»، از یک نفر به دو نفر افزایش می‌ یابد.

۵. استان تهران

با افزایش پنج نفر نماینده به تعداد نمایندگان استان تهران، حوزه‌ های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می ‌شود:

الف) شهرستان قدس از حوزه انتخابیه «شهریار، قدس و ملارد» تفکیک و حوزه انتخابیه «قدس» منطبق بر محدوده جغرافیایی شهرستان قدس با اختصاص یک نماینده ایجاد می ‌شود.

ب) شهرستان ملارد از حوزه انتخابیه «شهریار، قدس و ملارد» تفکیک و حوزه انتخابیه «ملارد» منطبق بر محدوده جغرافیایی شهرستان ملارد با اختصاص یک نماینده ایجاد می ‌شود.

پ) نام حوزه انتخابیه «شهریار، قدس و ملارد» به «شهریار» اصلاح می‌ شود.

ت) شهرستان رباط کریم از حوزه انتخابیه «رباط کریم و بهارستان» تفکیک و حوزه انتخابیه «رباط کریم» منطبق بر محدوده جغرافیایی شهرستان رباط کریم با اختصاص یک نماینده ایجاد می شود و نام حوزه انتخابیه «رباط کریم و بهارستان» به «بهارستان» اصلاح می شود.

ث) تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه «ورامین، پیشوا و قرچک» از یک نفر به دو نفر افزایش می‌ یابد.

ج) حوزه انتخابیه «پردیس» به مرکزیت پردیس و منطبق بر محدوده جغرافیایی شهرستان پردیس، با اختصاص یک نماینده ایجاد می ‌شود.

چ) نام حوزه انتخابیه «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس» به «تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر» اصلاح می ‌شود.

۶. استان چهارمحال و بختیاری

با افزایش یک نماینده به استان چهارمحال و بختیاری، حوزه‌ انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می ‌شود:

الف) با انتزاع شهرستان ‌های فارسان و کوهرنگ از حوزه انتخابیه «اردل، فارسان و کوهرنگ و کیار و دهستان دستگرد»، حوزه انتخابیه فارسان و کوهرنگ، به مرکزیت فارسان، و منطبق بر محدوده جغرافیایی شهرستان‌ های فارسان و کوهرنگ، با یک نماینده ایجاد می‌ شود.

ب) نام حوزه انتخابیه «اردل، فارسان و کوهرنگ و کیار و دهستان دستگرد» به «اردل و کیار و دهستان دستگرد» اصلاح می ‌شود.

۷. استان خراسان جنوبی

با افزایش یک نماینده به تعداد نمایندگان استان خراسان جنوبی، حوزه‌های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می ‌شوند:

الف) حوزه انتخابیه «طبس و بشرویه» منطبق بر محدوده جغرافیایی شهرستان طبس و شهرستان بشرویه، به مرکزیت طبس، با یک نماینده ایجاد می‌ شود.

ب) نام حوزه انتخابیه «فردوس، سرایان، طبس و بشرویه» به «فردوس و سرایان» اصلاح می‌ شود.

۸. استان خراسان رضوی

با افزایش دو نماینده به تعداد نمایندگان استان خراسان رضوی، حوزه ‌های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می‌ شوند:

الف) بخش‌های احمدآباد و رضویه تابع شهرستان مشهد از حوزه انتخابیه «فریمان و سرخس، رضویه و احمدآباد» منتزع و به حوزه انتخابیه «مشهد و کلات» الحاق می‌شود و نام حوزه انتخابیه «فریمان و سرخس رضویه و احمد آباد» به حوزه انتخابیه «فریمان و سرخس» اصلاح می شود.

ب) شهرستان کلات از حوزه انتخابیه «مشهد و کلات» منتزع و به حوزه انتخابیه «درگز» الحاق می ‌شود.

پ) نام حوزه انتخابیه «درگز» به «درگز و کلات» تغییر می‌ یابد.

ت) نام حوزه انتخابیه «مشهد و کلات» به «مشهد، رضویه و احمدآباد» تغییر می ‌یابد.

ث) با اختصاص یک نماینده، تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه «مشهد، رضویه و احمدآباد» از پنج نفر به شش نفر افزایش می‌ یابد.

ج) با انتزاع شهرستان‌های تایباد و باخزر از حوزه انتخابیه «تربت‌جام، تایباد و باخزر»، حوزه انتخابیه تایباد و باخزر، به مرکزیت تایباد، با اختصاص یک نماینده ایجاد می‌ شود.

ح) نام حوزه انتخابیه «تربت‌جام، تایباد و باخزر»، به «تربت‌جام و صالح آباد» اصلاح می‌ شود.

ح) با انتزاع شهرستان فاروج تابع استان خراسان شمالی از حوزه انتخابیه «قوچان و فاروج»، نام حوزه انتخابیه «قوچان و فاروج» به «قوچان» اصلاح می‌ شود.

۹. استان خراسان شمالی

با افزایش یک نماینده به تعداد نمایندگان استان خراسان شمالی، حوزه ‌های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می‌ شوند:

الف) شهرستان فاروج از حوزه انتخابیه «قوچان و فاروج» منتزع و به حوزه انتخابیه «شیروان» الحاق می‌ شود.

ب) نام حوزه انتخابیه «شیروان» به «شیروان و فاروج» اصلاح می‌ شود.

پ) با افزایش یک نماینده به تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه «بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم و گرمه و راز و جرگلان»، این حوزه به دو حوزه انتخابیه «بجنورد و راز و جرگلان» با دو نماینده و حوزه انتخابیه «مانه و سملقان، جاجرم و گرمه»، منطبق بر محدوده جغرافیایی شهرستان‌ های مانه و سملقان، جاجرم و گرمه، به مرکزیت مانه و سملقان، با یک نماینده تفکیک می‌ شود.

۱۰. استان خوزستان

با افزایش دو نماینده به تعداد نمایندگان استان خوزستان، حوزه ‌های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می‌ شوند:

الف) تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه «اهواز، حمیدیه و کارون» از سه نفر به چهار نفر افزایش می‌ یابد.

ب) با انتزاع شهرستان باغملک از حوزه انتخابیه «ایذه و باغملک» و شهرستان هفتگل از حوزه انتخابیه «مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا»، حوزه انتخابیه «باغملک و هفتگل» منطبق بر حوزه جغرافیایی شهرستان باغملک و شهرستان هفتگل، با یک نماینده ایجاد می‌ شود.

پ) نام حوزه انتخابیه «ایذه و باغملک» به «ایذه» اصلاح می ‌شود.

ت) نام حوزه انتخابیه «مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا» به «مسجدسلیمان، لالی و اندیکا» اصلاح می‌ شود.

ث) بخش جولکی تابع شهرستان آغاجری از حوزه انتخابیه «بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی» منتزع و به حوزه انتخابیه «بهبهان و آغاجری» الحاق می شود.

ج) نام حوزه انتخابیه «بهبهان و آغاجری» به «بهبهان، آغاجری و بخش جولکی» اصلاح می‌ شود.

۱۱. استان سیستان و بلوچستان

با افزایش سه نماینده به تعداد نمایندگان استان سیستان و بلوچستان، حوزه‌ های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می‌ شود:

الف) بخش‌های بنت، و آهوران، تابع شهرستان نیکشهر از حوزه انتخابیه «ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، بخش‌های لاشار، بنت، آشار و آهوران»، منتزع و به حوزه انتخابیه «چابهار، نیک‌شهر و کنارک و قصرقند» الحاق می ‌شود.

ب) بخش‌های نصرت‌آباد و کورین تابع شهرستان زاهدان از حوزه انتخابیه «خاش، میرجاوه، بخش‌های نصرت‌آباد و کورین» منتزع و به حوزه انتخابیه «زاهدان» الحاق می ‌شود.

پ) بخش آشار تابع شهرستان مهرستان از حوزه انتخابیه «ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، بخش‌های لاشار، بنت، آشار و آهوران»، منتزع و به حوزه انتخابیه «سراوان، سیب و سوران و مهرستان» الحاق می‌ شود.

ت) نام حوزه انتخابیه «ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، بخش‌های لاشار، بنت، آشار و آهوران»، به حوزه انتخابیه «ایرانشهر، بمپور و دلگان» منطبق بر محدوده جغرافیایی شهرستان‌های ایرانشهر، بمپور و دلگان تغییر می یابد.

ث) یک حوزه به نام حوزه انتخابیه «نیکشهر، بنت، قصرقند، لاشار و فنوج،» منطبق بر محدوده جغرافیایی شهرستان‌های نیکشهر، قصرقند، لاشار، و فنوج، به مرکزیت نیکشهر با اختصاص یک نماینده ایجاد می‌ شود.

ج) یک حوزه انتخابیه با نام «راسک و سرباز»، منطبق بر محدوده جغرافیایی شهرستان‌های راسک و سرباز، به مرکزیت راسک با یک نماینده ایجاد می ‌شود.

چ) نام حوزه انتخابیه «چابهار، نیک‌شهر و کنارک و قصرقند» به حوزه انتخابیه «چابهار، دشتیاری، کنارک و زرآباد» به مرکزیت چابهار تغییر می‌ یابد.

ح) تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه «زاهدان و بخش های نصرت آباد و کورین» از دو نفر به سه نفر افزایش می‌ یابد.

۱۲. استان فارس

با افزایش سه نماینده به تعداد نمایندگان استان فارس، حوزه‎های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می‌ شود:

الف) تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه شیراز و زرقان، از چهارنفر به پنج نفر افزایش می‌ یابد.

ب) تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه «مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان» از یک نفر به دو نفر افزایش می یابد.

پ) تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه «لارستان، اوز، خنج و گراش» از یک نفر به دو نفر افزایش می ‌یابد.

۱۳. استان قزوین

با افزایش یک نماینده به تعداد نمایندگان استان قزوین، حوزه‌های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می‌ شود:

الف) با انتزاع البرز و آبیک از حوزه انتخابیه «قزوین، آبیک و البرز» حوزه انتخابیه «البرز و آبیک» منطبق بر محدوده جغرافیایی شهرستان البرز، آبیک، به مرکزیت البرز با اختصاص یک نماینده ایجاد می‌ شود.

ب) نام حوزه انتخابیه «قزوین، آبیک و البرز» به «قزوین» اصلاح می ‌شود.

۱۴. استان قم

با افزایش یک نماینده به تعداد نمایندگان استان قم، حوزه‌ انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می‌ شود:

الف) تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه قم، از سه نفر به چهار نفر افزایش می‌ یابد.

۱۵. استان کردستان

با افزایش یک نماینده به تعداد نمایندگان استان کردستان، حوزه ‌‌های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می‌ شوند: الف) شهرستان کامیاران از حوزه انتخابیه «سنندج، دیواندره و کامیاران» منتزع و به حوزه انتخابیه «قروه و دهگلان» الحاق می‌ شود.

ب) نام حوزه انتخابیه «سنندج، دیواندره و کامیاران» به «سنندج و دیواندره» اصلاح می‌ شود.

پ) شهرستان‌ های دهگلان و کامیاران از حوزه انتخابیه «قروه و دهگلان و کامیاران» منتزع، و حوزه انتخابیه «کامیاران و دهگلان»، به مرکزیت کامیاران، با اختصاص یک نماینده ایجاد می‌ شود.

ت) نام حوزه انتخابیه «قروه و دهگلان» به «قروه» اصلاح می‌ شود.

۱۶. استان کرمان

با افزایش سه نماینده به تعداد نمایندگان استان کرمان، حوزه‌های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می‌ شود:

الف) شهرستان بردسیر از حوزه انتخابیه «سیرجان و بردسیر» منتزع و به حوزه انتخابیه «کرمان و راور» الحاق می‌ شود.

ب) حوزه انتخابیه «کرمان و راور» به حوزه انتخابیه «کرمان، راور و بردسیر» اصلاح می شود و تعداد نمایندگان آن از دو نفر به سه نفر افزایش می‌ یابد.

پ) نام حوزه انتخابیه «سیرجان و بردسیر»، به حوزه انتخابیه «سیرجان»، اصلاح می ‌شود.

پ) با انتزاع رودبار جنوب و قلعه‌گنج از حوزه انتخابیه « کهنوج، منوجان، رودبار جنوب و قلعه گنج»، حوزه انتخابیه «رودبار جنوب و قلعه‌ گنج» منطبق بر محدوده جغرافیایی شهرستان‌های رودبار جنوب و قلعه ‌گنج به مرکزیت رودبار جنوب با اختصاص یک نماینده ایجاد می‌ شود.

ت) نام حوزه انتخابیه «کهنوج، منوجان، رودبار جنوب و قلعه گنج» به «کهنوج، منوجان، و فاریاب» اصلاح می ‌شود.

ث) با انتزاع ریگان و فهرج از حوزه انتخابیه «بم، ریگان، فهرج و نرماشیر»، حوزه انتخابیه ریگان و فهرج، به مرکزیت ریگان، با اختصاص یک نماینده ایجاد می‌ شود.

ج) نام حوزه انتخابیه «بم، ریگان، فهرج و نرماشیر»، به «بم و نرماشیر» به مرکزیت بم، اصلاح می‌ شود.

۱۷. استان کرمانشاه

با افزایش یک نماینده به تعداد نمایندگان استان کرمانشاه، حوزه ‌های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می ‌شود:

الف) دهستان‌های سرقلعه و جیگران از توابع شهرستان سرپل ذهاب از حوزه انتخابیه «پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی، روانسر، و دهستان‌ های سرقلعه و جیگران» منتزع و به حوزه انتخابیه «قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب» الحاق می‌شوند و نام این حوزه انتخابیه به «قصر شیرین، سرپل ذهاب، گیلانغرب و دهستان سرقلعه و جیگران» اصلاح می شود.

ب) نام حوزه انتخابیه «پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی، روانسر، و دهستان‌های سرقلعه و جیگران» به «پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر» اصلاح می‌ شود.

پ) تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه «کرمانشاه» از سه نفر به چهارنفر افزایش می‌ یابد.

۱۸. استان کهگیلویه و بویر احمد

با افزایش یک نماینده به تعداد نمایندگان استان کهگیلویه و بویر احمد، حوزه ‌های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می‌ شود:

الف) با اختصاص یک نماینده، تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه «بویراحمد، دنا و مارگون» از یک نفر به دو نفر افزایش می‌ یابد.

۱۹. استان گلستان

با افزایش یک نماینده به تعداد نمایندگان استان گلستان، حوزه‌های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می‌ شود:

الف) حوزه انتخابیه «کلاله و مراوه‎تپه» منطبق بر حوزه جغرافیایی شهرستان کلاله و شهرستان مراوه‎تپه، به مرکزیت کلاله، با اختصاص یک نماینده ایجاد می‌ شود.

ب) نام حوزه انتخابیه «مینودشت، کلاله، مراوه‎تپه و گالیکش» به «مینودشت و گالیکش»، به مرکزیت مینودشت اصلاح می ‌شود.

۲۰. استان مازندران

با افزایش یک نماینده به تعداد نمایندگان استان مازندران، حوزه‌ های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می ‌شود:

الف) با اختصاص یک نماینده، تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه «آمل» از یک نفر به دو نفر افزایش می ‌یابد.

۲۱. استان مرکزی

با افزایش یک نماینده به تعداد نمایندگان استان مرکزی، حوزه‌های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می‌ شود:

الف) با انتزاع شهرستان ‌های کمیجان و خنداب از حوزه انتخابیه «اراک، کمیجان و خنداب»، حوزه انتخابیه «کمیجان و خنداب» با اختصاص یک نماینده ایجاد می شود.

ب) نام حوزه انتخابیه «اراک، کمیجان و خنداب» به «اراک» اصلاح می‌ شود.

۲۲. استان هرمزگان

با افزایش دو نماینده به تعداد نمایندگان استان هرمزگان، حوزه ‌های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می‌ شود:

الف) تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه «بندرعباس، حاجی‌آباد، خمیر، قشم و ابوموسی» از سه نفر به چهار نفر افزایش می ‌یابد.

پ) تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه «میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد» از یک نفر به دو نفر افزایش می ‌یابد.

۲۳. استان یزد

با افزایش دو نماینده به تعداد نمایندگان استان یزد، حوزه‌های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می‌ شوند:

الف) بخش ندوشن و دهستان سورک، تابع شهرستان میبد، از حوزه انتخابیه «یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک» منتزع و به حوزه انتخابیه «تفت و میبد» الحاق می ‌شود.

ب) نام حوزه انتخابیه «یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک» به «یزد و اشکذر و زارچ» اصلاح می‌ شود.

پ) تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه «یزد، اشکذر و زارچ» از یک نفر به دو نفر افزایش می‌ یابد.

ب) با انتزاع خاتم و ابرکوه از حوزه انتخابیه «مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه، خاتم و مروست»، حوزه انتخابیه «خاتم و ابرکوه و مروست»، با اختصاص یک نماینده ایجاد می‌ شود.

پ) نام حوزه انتخابیه «مهریز، بافق، بهاباد ابرکوه و خاتم و مروست» به «مهریز، بافق و بهاباد» اصلاح می‌ شود.

 

منبع: ایرنا
    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار