قیمت فطریه از سوی دفتر رهبر انقلاب اعلام شد

قیمت فطریه رمضان ۱۴۴۵ از سوی دفتر رهبر انقلاب اعلام شد.

قیمت فطریه از سوی دفتر رهبر انقلاب اعلام شد

به گزارش زنهار، دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، قیمت فطریه رمضان را اعلام کرد و بر این اساس قیمت گندم برای هر نفر ۶۵ هزار تومان و قیمت برنج برای هر نفر ۱۸۰ هزار تومان است.

همچنین لیست وجوهات شرعی که از سوی دفتر معظم له اعلام شده، بدین شرح است:

یک سال نماز قضا: هشت میلیون تومان

یک ماه روزه: چهار میلیون تومان

کفاره یک روز روزه عمد: ۹۶۰ هزار تومان

کفاره یک روز روزه عذر: ۱۶ هزار تومان

کفاره عهد برای هر مورد (اطعام ۶٠ فقیر): ۹۶۰ هزار تومان

کفاره قسم یا نذر برای هر مورد (اطعام ۱۰ فقیر): ۱۶۰ هزار تومان

    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار