فوری / حداقل حقوق ۱۴۰۳ یک کارگر مشخص شد

در سال ۱۴۰۳ حداقل دریافتی ماهانه کارگان متاهل با یک فرزند ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان است.

فوری / حداقل حقوق ۱۴۰۳ یک کارگر مشخص شد

890368

    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار