خبر مهم درباره مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد

از فروردین 1403 به ازای هر مستمری بگیر بهزیستی و کمیته امداد نفری 810 هزار تومان واریز خواهد شد.

خبر مهم درباره مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد

به گزارش زنهار، 30 درصد افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در سال 1403 تائید شد.

در سال قبل مددجویان بهزیستی و کمته امداد به ازای هر نفر رقمی برابر با 700 هزار تومان واریزی داشتند.

بنابراین با افزایش 30 درصد در سال 1403 یک مددجوی بهزیستی و کمیته امداد 810 میلیون تومان ویک خانواده 2 نفره نزدیک به یک میلیون و 600 هزار تومان دریافت می کند.

این مبلغ همین طور به نسبت تعداد اعضای خانواده افزایش پیدا می کند.

و خانواده 5 نفره حدوا نزدیک به 3میلیون و 200 هزار تومان دریافت می کند.

واریزی های تازه از فروردین ماه 1403 انجام خواهد شد.

    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار