واریزی جدید برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد

از فروردین 1403 مستمری هر مددجوی بهزیستی و کمیته امداد نزدیک به 900 هزار تومان خواهد شد. 30 درصد افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در سال 1403 تائید شد.

واریزی جدید برای  مددجویان بهزیستی و کمیته امداد

به گزارش زنهار، در سال قبل مددجویان بهزیستی و کمته امداد به ازای هر نفر رقمی برابر با 700 هزار تومان واریزی داشتند.

بنابراین با افزایش 30 درصد در سال 1403 یک مددجوی بهزیستی و کمیته امداد 900 میلیون تومان ویک خانواده 2 نفره نزدیک به یک میلیون و 800 هزار تومان دریافت می کند.

این مبلغ همین طور به نسبت تعداد اعضای خانواده افزایش پیدا می کند.

و خانواده 5 نفره حدوا نزدیک به 4 میلیون و 500 هزار تومان دریافت می کند.

واریزی های تازه از فروردین ماه 1403 انجام خواهد شد.

    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار