کاهش عجیب خرید و فروش در بازار مسکن

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال ۱۴۰۲ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی منتشر شده است.

کاهش عجیب خرید و فروش در بازار مسکن

به گزارش زنهار، گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه سال ۱۴۰۲« که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. بر اساس این گزارش: در مهرماه سال، ۱۴۰۲ تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۳۱۳۳ واحد مسکونی رسید که نسبت به شهریور ماه ۲۰ درصد افزایش و نسبت به مهر ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۴۲.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۷۶۰/۶ میلیون ریال بود که حاکی از افزایش ۱/۰ درصد ی نسبت به ماه قبل است. -۱ حجم معاملات مسکن بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مهرماه سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که از مجموع ۳۱۳۳ واحد مسکونی معامله شده، واحات‌های تا ۵ سال ساخت با سالی ۲۷/۴ درصد، بیشترین سه را به خود اختصاص داده‌اند. سه مذکور در مقایسه با مهرماه سال قبال حدود ۱/۲ واحد درصد کاهش یافته است.

کاهش خرید و فروش مسکن در مهرماه ۱۴۰۲

تحولات اجاره بهای مسکن بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در مهر ماه سال ۱۴۰۲ نشان دهنده رشاد یکسان و معادل ۲/‌۴ درصدی شاخص مزبور نسبت به ماه قبل است. رشد نقطه به نقطه شاخص مزبور در مهر ماه سال ۱۴۰۲ در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۷/‌۵۴ و ۸/‌۶۰ درصد است.

تعداد واحدهای مسکونی آپارتمانی معامله شده در شهر تهران در مهر ماه سال ۱۴۰۲ به ۳/۱ هزار فقره رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰/‌۲۰ درصد افزایش و ۲/‌۴۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این ماه متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران معادل /۶ ۷۶۰ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰/‌۱ و ۹/‌۷۳ درصد افزایش داشته است.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در مهرماه سال ۱۴۰۲ در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سه ۴/‌۲۷ درصد بیشترین سه را به خود اختصاص داده‌اند. در ماه مورد بررسی رشد شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه قبل یکسان و معادل ۲/‌۴ درصد بوده است. رشد نقطه به نقطه شاخص مزبور در مهر ماه سال ۱۴۰۲ در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۷/‌۵۴ و ۸/‌۶۰ درصد است.

    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار