واریز دومین سود سهام عدالت امروز/ جزئیات

​سهام عدالت سهام دولتی برای تامین عدالت اجتماعی و کاهش فقر هستند. سود این سهام باید توسط شرکت سپرده‌گذاری دریافت شود، و تصمیم در مورد توزیع و زمان آن توسط شورای عالی بورس گرفته می‌شود. همچنین، در مورد سود شرکت‌های غیر بورسی نیز تصمیمات مرتبط با دریافت سود آنها در جلسات بعدی اعلام خواهد شد.

واریز دومین سود سهام عدالت امروز/ جزئیات

  واریز سود سهام عدالت ، سبدی از سهام دولتی است که به عنوان یک نوع یارانه برای تامین عدالت اجتماعی، کاهش فقر، و کاهش سهام دولت در شرکت‌های بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود. 

مجید عشقی رئیس سازمان بورس گفت: با توجه به زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت‌ها قطعا سود سهام عدالت یک مرحله‌ای قابل پرداخت نیست چرا که شرکت‌ها زمان بندی پرداخت یکسان ندارند لذا برنامه ریزی شده و اکنون شرکت سپرده‌گذاری مامور است که سودها را دریافت کند.

او افزود: با توجه به میزان دریافت سود توسط  شرکت سپرده گذاری، شورای عالی بورس در خصوص نحوه توزیع و زمان آن تصمیم می‌گیرد.

عشقی در خصوص سود شرکت‌های غیر بورسی هم گفت: همه شرکت‌ها هم اکنون بر این اساس است و مصوبه شورای عالی بورس این بوده که شرکت سپرده گذاری مرکزی مامور است سود سهام عدالت را دریافت کند در خصوص نحوه و زمان آن در جلسه بعد تصمیم گیری خواهد شد.

منبع:تیترکوتاه

    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار