ارزش روز سهام عدالت

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 22 شهریور 1402 به 11 میلیون 241 هزار و990 تومان رسید.

ارزش روز سهام عدالت

به گزارش زنهار؛ ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 22 شهریور 1402 به 11 میلیون 241 هزار و990 تومان رسید.

امروز چهارشنبه (22 شهریور 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به10 میلیون145 هزار و928 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 3091 واحد کاهش در ارتفاع 2.126.770 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 718.054 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس4593 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7466 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شپنا،فملی،فارس،شبندر،شبهرن،ذوب و حکشتی صورت گرفت و شاخص های خاور،زاگرس،تماوند،وسپهر،دتوزیع،ودی و فزر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1184

1168

شگویا 1447 49

شاوان 2355 5

دانا 385 45

بنیرو  424 3

رمپنا 1301 143

اخابر 1004 244

کگل 630 107

حکشتی‌ 1315 80

فولاد 556 2520

فولاژ 1524 48

فخوز 340 116

ساراب 3324 9

ورنا 728 3

حپترو 4778 1

کچاد 591 237

وپست 1060 16

مارون 17175 49

شپنا  860 416

شتران 463 2600

شبندر 1159 930

بسویچ 433 9

وبملت 467 305

وبصادر 224 1427

خاور 357 420

وتجارت  260 1822

فایرا 796 32

شراز 1515 4

جم 4635 42

فملی 741 1840

سدشت 5954 8

بفجر 1910 38

وتوصا 123 12

 شبریز 1305 41

خساپا 252 36

لکما 188 22

بترانس 269 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (22 شهریور 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و241 هزار و 990 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1184 2292

شگویا 1447 47

شاوان 2355 4

دانا 385 16

بنیرو  424 3

رمپنا 1301 137

اخابر 1004 239

کگل 630 104

حکشتی‌ 1315 78

فولاد 556 2520

فولاژ 1524 73

فخوز 340 296

ساراب 3324 3

ورنا 728 3

حپترو 4778 1

کچاد 591 181

وپست 1060 16

مارون 17175 47

شپنا  860 1008

شتران 463 2090

شبندر 1159 912

بسویچ 433 9

وبملت 467 299

وبصادر 224 1400

خودرو 301 47

وتجارت  260 1788

 فایرا 796 31

شراز 1515 4

جم 4635 41

فملی 741 1473

سدشت 5954 8

بفجر

1910

38

وتوصا 123 12

شبریز 1305 15

خساپا 252 39

لکما 188 22

بترانس

269

    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار