معامله ۸۰ دستگاه کامیون در بورس کالا

​در عرضه‌های دیروز تالار خودرو بورس کالا، ۸۰ دستگاه خودرو کامیون (امپاور کمپرسی، امپاور باری، فورس) در جریان دادوستدها به فروش رسید.

معامله ۸۰ دستگاه کامیون در بورس کالا

به گزارش زنهار،  هر دستگاه کامیون EM POWER BD۳۰۰ کمپرسی با متوسط قیمت ۲.۴ میلیارد تومان و با رقابت بسیار ناچیز یک درصد معامله شد.

در برابر ۳۰ دستگاه کامیون کمپرسی امپاور عرضه شده، ۳۶ دستگاه تقاضا به ثبت رسید.

تحویل کامیون کمپرسی امپاور ۵ آذر امسال خواهد بود.

قیمت نهایی (تمام شده) کامیون EM POWER BD۳۰۰ کمپرسی مدل ۱۴۰۲ (رنگ سفید) علاوه بر قیمت کشف شده، به اضافه ۱۹.۴ میلیون تومان مجموع مالیات و سایر هزینه‌هاست.

۳۰ دستگاه کامیون امپاور باری معامله شد

هر دستگاه کامیون EM POWER BD۳۰۰ باری BDC-TREMPOWERBD۳۰۰C-۰۰ با متوسط قیمت ۲.۵ میلیارد تومان و با رقابت ناچیز ۲ درصد معامله شد.

در برابر ۳۰ دستگاه کامیون امپاور باری عرضه شده، ۴۶ دستگاه تقاضا به ثبت رسید.

تحویل کامیون امپاور باری ۵ آذر امسال خواهد بود.

قیمت نهایی (تمام شده) کامیون EM POWER BD۳۰۰ باری BDC-TREMPOWERBD۳۰۰C-۰۰ مدل ۱۴۰۲ (رنگ سفید) علاوه بر قیمت کشف شده، به اضافه ۱۹.۶ میلیون تومان مجموع مالیات و سایر هزینه‌هاست.

کامیون فورس با قیمت پایه فروخته شد

هر دستگاه کامیون FORCE کابین خوابدار ۱۲ تن بدون کاربری BDC-TRFORCESC۱۲T-۰۰ با متوسط قیمت ۱.۸میلیارد تومان و با همان قیمت پایه معامله شد.

در برابر ۳۰ دستگاه کامیون فورس عرضه شده، تنها ۲۰ دستگاه تقاضا به ثبت رسید.

تحویل کامیون فورس ۵ آذر امسال خواهد بود.

قیمت نهایی (تمام شده) کامیون FORCE کابین خوابدار ۱۲ تن بدون کاربری BDC-TRFORCESC۱۲T-۰۰ مدل ۱۴۰۲ (رنگ سفید) علاوه بر قیمت کشف شده، به اضافه ۱۲.۴ میلیون تومان مجموع مالیات و سایر هزینه‌هاست.

    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار