مزایای صندوق بازنشستگی تکمیلی چیست؟

ساختار صندوق به این شکل است کارفرما دو نوع یونیت صدور می‌کند که بخشی به نام کارکنان است و به صورت ماهانه یا هر دوره زمانی که کارفرما تعریف کرده باشد، صدور می‌زند که بخشی هم به نام کارفرما صدور زده می‌شود.

مزایای صندوق بازنشستگی تکمیلی چیست؟

به گزارش زنهار، علیرضا ناصرپور، عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: «این صندوق‌ها در سه نوع سهامی، سهامی شاخصی و صندوق در صندوق با توجه به ریسک پروفایل مدیر صندوق با مجموعه طرف قرارداد هستند. در حال حاضر سه موافقت اصولی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی برای برخی مجموعه‌های بزرگ صادر شده و این سه موافقت اصولی از نوع صندوق‌های سهامی است.

این صندوق‌ها به دو صورت است؛ شرکتی و عمومی. در ماهیت شرکتی، این قابلیت مخصوص یک مجموعه بوده و درخواست یونیت صندوق داده می‌شود و در نوع دوم که عمومی است، یک مدیر صندوق با مدیر شرکت و کارفرما قرارداد منعقد می‌کند تا کارکنان استفاده کنند.»

وی تشریح کرد: «صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی ذیل بند ۱۹ ماده یک بازار اوراق بهادار تشکیل شده است.

از جمله اهداف تشکیل صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی، می‌توان به ایجاد مزایای بازنشستگی تکمیلی برای کارکنان مجموعه‌های مختلف، ورود منابع باثبات و قابل برنامه‌ریزی به بازار سرمایه و تقویت دید بلندمدت اشاره کرد.»

ناصرپور افزود: «این صندوق‌ها در سه نوع سهامی، سهامی شاخصی و صندوق در صندوق طبقه‌بندی شده است. اکنون سه موافقت اصولی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی برای برخی مجموعه‌های بزرگ صادر شده است.»

    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار