کدام شرکت دولتی حقوق میلیاردی پرداخت می کند؟

​در میان شرکت‌های دولتی، پرسنل شرکت ملی گاز بیشترین حقوق و مزایا را دریافت می‌کنند. این ادعا را آمارهای رسمی منتشرشده دست‌کم برای سال 1400 تأیید می‌کند.

کدام شرکت دولتی حقوق میلیاردی پرداخت می کند؟

به گزارش زنهار؛ بر اساس کتابی که وزارت اقتصاد در بهار امسال تحت عنوان «نگاهی به عملکرد شرکت‌های دولتی» منتشر کرده، وضعیت سرانه هزینه پرسنلی شرکت‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفته و نام 10 شرکت که دارای بالاترین هزینه پرسنلی هستند، لیست شده است.

در میان شرکت‌های دولتی با بیشترین سرانه هزینه پرسنلی، شرکت ملی گاز در صدر قرار دارد.

بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال 1400، میزان سرانه هزینه پرسنلی کارکنان شرکت ملی گاز ماهانه 76 میلیون تومان بوده است. در واقع دولت در سال 1400 برای یک پرسنل شرکت ملی گاز به طور متوسط حدود یک میلیارد تومان (معادل دقیق 912.3 میلیون تومان) هزینه کرده است. بدیهی است که این ارقام مربوط به تمام کارکنان نمی‌شود و شامل سرانه یعنی میانگین پرداختی برای هر فرد است.

«هزینه پرسنلی» عبارت است از مجموع حقوق و مزایا، رفاهیات، اضافه کار، عیدی و پاداش، حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما که شرکت بابت نیروی انسانی شاغل در شرکت می‌پردازد.

بعد از شرکت ملی گاز، بیشترین حقوق و مزایا به کارمندان فرودگاه امام خمینی تعلق دارد. سرانه ماهانه هزینه پرسنلی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی در سال 1400 معادل 52.5 میلیون تومان بوده است.

رتبه سوم نیز مربوط به شرکت توانیر است، میزان سرانه هزینه پرسنلی کارکنان شرکت توانیر در سال 1400، ماهانه حدود 44 میلیون تومان بوده است.

هزینه 17 همتی دولت برای بانک ملی

در میان 10 شرکت دولتی با بیشترین سرانه هزینه پرسنلی، نام سه بانک ملی، کشاورزی و توسعه صادرات نیز به چشم می‌خورد. میزان حقوق و مزایای این سه بانک در سال 1400 به طور ماهانه بین 33 تا 44 میلیون تومان بوده است.

نکته قابل توجه این است که در میان 10 شرکت مورد اشاره، تنها دو بانک ملی و بانک کشاورزی جزو شرکت‌های دولتی با بیشترین تعداد نیروی انسانی است. بر اساس آخرین اطلاعات در سال 1400، مجموع نیروی انسانی بانک ملی 28 هزار و 570 نفر و برای بانک کشاورزی معادل 14 هزار و 746 نفر بوده است.

بنابراین در سال 1400 دولت بابت هر پرسنل شرکت بانک ملی 526 میلیون تومان و بابت تمام پرسنل این شرکت حدود 15 همت هزینه کرده است. برای بانک کشاورزی نیز این میزان برای یک پرسنل به طور متوسط معادل 442 میلیون تومان و برای تمام کارکنان این شرکت حدود 6.5 همت بوده است.

 

    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار