کدام بازنشستگان با این خبر شیرین شد/ افزایش حقوق در راه است؟

مدیرعامل صندوق صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، مصطفی شریعتی (مدیرکل تعهدات قانونی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر) از افزایش ۴۰ درصدی مستمری و واریز حقوق ماهانه کلیه مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر -که تا پایان سال ۱۴۰۰ مشمول بهره‌مندی از مزایای مستمری شدند- خبر داد.

کدام بازنشستگان با این خبر شیرین شد/ افزایش حقوق در راه است؟

به گزارش زنهار، به دستور بیت الله برقراری مدیرعامل صندوق صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، مصطفی شریعتی (مدیرکل تعهدات قانونی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر) از افزایش ۴۰ درصدی مستمری و واریز حقوق ماهانه کلیه مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر -که تا پایان سال ۱۴۰۰ مشمول بهره‌مندی از مزایای مستمری شدند- خبر داد.

برهمین اساس مبلغ مستمری دی ماه مستمری بگیران صندوق پس از اعمال افزایش ۴۰ درصدی به همراه معوقات مربوطه از ابتدای سال ۱۴۰۱، به حساب کلیه مستمری بگیران واریز گردید. برای نخستین بار در روز گذشته بالغ بر ۴ هزار سیصد و هفتاد میلیارد ریال به حساب ۱۵۱.۴۸۲ نفر از مستمری بگیران صندوق پرداخت شد. بر این اساس میزان حقوق حداقل بگیران صندوق بیش از ۱۹۰ درصد و در سایر گروه‌ها به صورت میانگین بالغ بر ۴۰ درصد افزایش داده شده است.

لازم به ذکر است درحال‌حاضر مجموعاً تعداد ۱۶۳.۱۵۶ نفر از مزایای تعهدات بلندمدت صندوق به صورت ماهیانه استفاده می‌نمایند که از این تعداد ۸۲.۹۹۷ نفر از مزایای مستمری بازماندگان (فوت)، تعداد ۴۵.۷۴۳ نفر از مزایای مستمری بازنشستگی پیش ازموعد، تعداد ۲۵.۲۵۸ نفر از مزایای مستمری بازنشستگی سالمندی و تعداد ۹.۱۵۸ نفر از مزایای مستمری ازکارافتادگی کلی بهره می‌شوند./ فردای اقتصاد

    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار