شما در این تاریخ ازدواج می‌کنید

طالع بینی ازدواج با حروف ابجد کبیر یه نوع پیشگویی ساده هست که می تونین با محاسبات جمع و تقسیم از رسیدن یا نرسیدن به شخص مورد علاقتون مطلع بشین.

شما در این تاریخ ازدواج می‌کنید

به گزارش زنهار، آموزش کامل فال ازدواج با حروف ابجد رو اینجا یاد بگیر. تو دنشیای امروز فال و پیشگویی های متعددی رواج پیدا کرده که یکی از این طالع بینی های جالب،فال ازدواج با حروف ابجد کبیر می باشد. حروف اَبجَد روشی برای مرتب کردن حروف زبان عربی است که بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی مرتب شده اند. اگر می خواهید بدانید چگونه از این حروف می توانید برای طالع بینی و  پیشگویی ازدواج جوانان در آینده و میزان درصد به هم رسیدن زوجین استفاده کنید در این بخش از سرگرمی روز فال ازدواج ابجد همراهمان باشید.

پیشگویی ازدواج با حروف ابجد

اگر فردی را برای ازدواج زیر نظر دارید و می خواهید بدانید که می توانید با این خانم یا آقا ازدواج نمایید و یا ستاره بخت و اقبالتان با یکدیگر جفت است یا خیر و اینکه آیا ازدواجتان دوام خواهد داشت از این روش پیشگویی استفاده کنید .

حروف ابجد کبیر

    الف:1ــــــــــــ ک:20 ــــــــــــــ ر:200

    ب:2 ـــــــــــــــ ل:30 ـــــــــــــ ش:300

    ج:3 ـــــــــــــــ م:40ـــــــــــــــ ت:400

    د:4ـــــــــــــــ ن:50 ـــــــــــــــ ث:500

    ه:5 ــــــــــــــ س:60 ـــــــــــــ خ:600

    و:6 ـــــــــــــــ ع:70 ــــــــــــــ ذ:700

    ز:7 ـــــــــــــــ ف:80 ـــــــــــــ ض:800

    ح:8 ــــــــــــــ ص:90 ــــــــــــ ظ:900

    ط:9 ــــــــــــــ ق:100 ـــــــــــ غ:1000

    ی:10ـــــــــــــ

بعد جدا جدا حساب کنید و با هم جمع کنید.

مثلا :

    آقای [محمد] :[(م = 40) + (ح = 8) + (م = 40) + (د = 4)] = 92

    زاده [مریم] :[(م = 40) + (ر = 200) + (ی = 10) + (م = 40)] = 290

    با خانوم [فاطمه] :[(ف = 80) + (ا = 1) + (ط = 9) + (م = 40) + (ه = 5)] = 135

    زاده [بتول] :[(ب = 2) + (ت = 400) + (و = 6) + (ل = 30)] = 438

• سپس عدد حاصل را بر 5 تقسیم کنید و با توجه به باقی مانده نتیجه را مشاهده کنید.

مجموع 4 اسم بالا( مثال بالا) برابر است با :955

955را بر 5 تقسیم می کنیم که باقیمانده تقسیم 5 می شود . اگر باقیمانده را دوباره بر 5 تقسیم کنیم حاصل صفر میشود.

اگر باقیانده اعداد 1 یا 3 یا 5 شود:

شما و فرد مورد نظرتان به هم خواهید رسید و ستاره تان با یکدیگر جفت می شود و تا آخر با هم زندگی خواهید نمود.

اگر باقیمانده اعداد 2 یا 4 شود:

شما و فرد مورد نظرتان به هم نمی رسید و ستاره تان با هم جفت نمی شود .

اگر باقیمانده عدد 0 شود:

شما و فرد مورد نظرتان به هم می رسید اما همیشه در جنگ و بحث و جدل بسر خواهید برد.

سخن آخر :

باید بدانید سرنوشت همه انسان ها را خداوند رقم می زند و هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد پس هر کاری برای خدا انجام گیرد ضرر و زیانی در آن نمی باشد./منبع: نمناک

    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار