پدر دختر ۱۲ ساله او را به زور سر قرار می کشاند

در پی شکایت یک زن به اداره پلیس مبنی بر تن فروشی اجباری و تجاوز جنسی دختر ۱۲ ساله اش ماموران پلیس افغانستان وارد ماجرا شده و پیگیری خود را در این پرونده آغاز کردند.

پدر دختر ۱۲ ساله او را به زور سر قرار می کشاند

به گزارش زنهار به نقل از ساناپرس، در پی شکایت یک زن به اداره پلیس مبنی بر تن فروشی اجباری و تجاوز جنسی دختر ۱۲ ساله اش ماموران پلیس افغانستان وارد ماجرا شده و پیگیری خود را در این پرونده آغاز کردند.

در پی بررسی و تحقیق ماموران پلیس مشخص شد که پدر پلید این دختر به خاطر توهم بر اثر مصرف مواد مخدر دختر ۱۲ ساله اش را وادار به تن فروشی و همخوابی کرده و بارداری این دختر از یکی از مشتریانش موجب افشای این راز کثیف مرد هوسباز شده است .پس از دستگیری این مرد پلید وی به تجاوزجنسی و آزار و اذیت خود اعتراف کرده وگفت که دخترش از یکی از دوستان او که مشتری ثابت این دختر است باردار شده است.

در حال حاضر پدر پلید به همراه مرد هوسبازی که موجب بارداری دختر ۱۲ ساله شد در زندان است تا به زودی مجازاتی در نظر گرفته شود.

    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار