برای تعویض شناسنامه های قدیمی و جلد قرمز چه مدارکی لازم است؟

سازمان ثبت احوال به دارندگان شناسنامه های قدیمی و جلد قرمز هشدار داد که سریع تر برای تعویض شناسنامه هایشان اقدام کنند.

برای تعویض شناسنامه های قدیمی و جلد قرمز چه مدارکی لازم است؟

به گزارش زنهار، سازمان ثبت احوال به دارندگان شناسنامه های قدیمی و جلد قرمز هشدار داد که سریع تر برای تعویض شناسنامه هایشان اقدام کنند.

 در این اینفوگرافیک به مدارک مورد مورد نیاز برای تعویض شناسنامه های قدیمی و جلد قرمز  پرداخته ایم.

تعویض+شناسنامه

    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار