تاریخ بازگشایی مدارس بعد تعطیلات نوروز اعلام شد!

مدارس از روز 14 فروردین در سال 1403 دایر می باشد.

تاریخ بازگشایی مدارس بعد تعطیلات نوروز اعلام شد!

به گزارش زنهار، دانش آموزان تا پایان 28 فروردین باید به مدرسه بروند.

بعد از تعطیلات نوروز داشن آموزان از تاریخ 14 فروردین باید به مدرسه بروند و مدارس دایر است.

    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار