اعتراف زن خیانتکار که شوهر بیگناهش را به قتل رسانده بود

عکس های سلفی عشوه های زن شوهردار منجر شد تا دوست پسر وی در شبی که شوهرش در خانه حضور داشت از زیر تخت بیرون آید.

اعتراف زن خیانتکار که شوهر بیگناهش را به قتل رسانده بود

به گزارش زنهار، شوهر زن خائن زمانی که به خانه آمد و از شدت خستگی روی تخت دراز کشید با حیله زن و دوست پسر وی که در زیر تخت خواب پنهان شده بود به کام مرگ فرو رفت. زشت ترین اعتراف زن خیانتکار در دادگاهی که در مصر تشکیل شده بود به جنایت هولناک خود اعتراف کرد و اظهار ندامت و پشیمانی کرد.

این زن کثیف در جلسه دادگاه خود به دوستی عمیق خود با دوست پسرش اشاره کرد و گفت: رابطه ما به حدی رسیده بود که همه متوجه آن شده بودند، ما بشدت به هم دل سپرده بودیم و نمی توانستیم یک دیگر را رها کنیم.

وی در پاره ای دیگر از اعترافات خود دردادگاهی در مصر که برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شده است، گفت: همه چیز روبه راه بود، حتی بعد از اینکه مادرم هم متوجه رابطه پنهانی من با این مرد جوان شد اما توانستم با دروغ و فریب به رابطه ام با وی ادامه دهم تا اینکه شوهرم عکس های سلفی من و آن مرد جوان را در آغوش یکدیگر دید و من آن زمان تصمیم گرفتم تا از شر شوهرم برای همیشه خلاص شوم و او را بکشم تا بتوانم به رابطه نامشروع ام با دوست پسرم ادامه دهم.

این زن خائن در پایان دفاعیات خود در حالی که می گریست گفت: من در آن زمان هوش خود را از دست داده بودم و نمی فهمیدم که چه کاری انجام می دهم اما کار کثیفی که زن شوهر دار و مرد غریبه با شوهر جوان روی تخت کردند تا شوهر بیگنا به کام مرگ فرو برود بخشودنی نیست.

    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار