پسر متهم به آزار سیاه: تعرض نکردم، آن دختر قصد اخاذی دارد

شروین با شکایت دختری جوان بازداشت شده و متهم است دختر را آزار داده است، اتهامی که قبول ندارد و آن را یک اخاذی می‌داند.

پسر متهم به آزار سیاه: تعرض نکردم، آن دختر قصد اخاذی دارد

به گزارش زنهار، پسر جوان می‌گوید شاکی به دروغ به تعرض متهمش کرده تا از او ۵۰ میلیون تومان پول بگیرد.

شروین با شکایت دختری جوان بازداشت شده و متهم است دختر را آزار داده است، اتهامی که قبول ندارد و آن را یک اخاذی می‌داند.

شروین درباره زندگی و پرونده‌اش می‌گوید:

خانمی‌به نام شراره از شما شکایت کرده است، اتهامی را که به شما وارد شده قبول داری؟

نه قبول ندارم. من کاری نکردم، این خانم دروغ می‌گوید. او خودش می‌خواست با من رابطه داشته باشد.

چرا می‌خواست با تو رابطه داشته باشد، مگر از قبل همدیگر را می‌شناختید؟

نه نمی‌شناختیم، یک روز او ترک موتور من سوار شد و از آن به بعد آشنا شدیم.

شراره مدعی است که تو او را به زور سوار موتور کردی و در خانه‌ای متروک آزارش دادی.

مگر چنین چیزی می‌شود! او دختر بزرگی است چرا سروصدا نکرد؟ چرا خودش را از موتور به پایین پرت نکرد؟ من که دهانش را نبسته بودم.

پس شراره از طرح این شکایت چه انگیزه‌ای دارد؟

او فقط می‌خواهد از من پول بگیرد و بعد رضایت بدهد، یک بار به او گفتم چه می‌خواهی گفت اگر ۵۰ میلیون تومان بدهی رضایت می‌دهم.

دقیق‌تر توضیح بده با شراره چطور آشنا شدی.

من در پیک موتوری کار می‌کنم، یک روز تماس گرفت و گفت موتور می‌خواهد، در قسمت شلوغ شهر کار دارد. بعد از آن چند بار دیگر هم به موبایل خودم زنگ زد و این‌طوری بود که با هم آشنا شدیم. ما چند ماهی می‌شد که با هم دوست بودیم.

بالاخره قبول داری با شراره رابطه داشتی؟

من منکر رابطه نیستم، اما این فقط میل من نبود او خودش هم دوست داشت که با من رابطه داشته باشد. یک شب وقتی خانواده‌ام مسافرت بودند من هم شراره را به خانه دعوت کردم، با هم شام خوردیم و بعد هم رابطه داشتیم، هیچ اجباری هم در کار نبود.

شراره را دوست داشتی؟

بله دوستش داشتم حتی می‌خواستم با او ازدواج کنم. نمی‌دانستم چنین دختر بدجنسی است! او می‌خواهد از من پول بگیرد و من هم زیر بار نمی‌روم.

پزشکی قانونی تعرض به شراره را تایید کرده است.

من تعرض نکردم، من که گفتم با هم رابطه داشتیم، اما این خواست هر دوی ما بود.

    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار