مرد شیطان صفت عروس خانواده را به خانه اش کشاند

داماد هوسران که همچون ابلیس سناریوی شوم خود را برای ارتباط با زن برادر همسرش پیاده کرد نمی‌دانست که او زن عفیفی است برای همین اورا با بی رحمی کشت ودر ادامه شوهر او را که مشکوک به این ماجرا شده بود را به قتلگاه خودش کشاند این متهم در اعتراف هایش راز هوس هایش را در دیدن سریال های کثیف ماهواره عنوان کرد.

مرد شیطان صفت عروس خانواده را به خانه اش کشاند

به گزارش زنهار، رسیدگی به این پرونده تکان دهنده از وقتی شروع شد که جسد لعیا در خانه خواهرشوهرش پیدا شد سهیلا وقتی وارد خانه شد دید همسر برادرش بیهوش روی زمین افتاده است درحالی که از دیدن این صحنه شوک زده شده بود به مرکز فوریت‌های پزشکی زنگ زد وقتی پزشک لعیا را معاینه کرد  گفت که لعیا فوت کرده و با مرگ او بود که بازپرس کشیک قتل خودش را به خانه ویلایی رساند.

جسد داماد در بیابان های کرج

 قاضی کشیک دستور داد جسد لعیا به پزشکی قانونی منتقل شود در حالیکه کارآگاهان به دنبال کشف این جنایت بودند جسد شوهر لعیا در جاده بیابانی اطراف کرج پیدا شد کارآگاهان با این فرضیه که این دو جنایت به هم ارتباط دارد تحقیقات خود را با بررسی و بازجویی بیشتر از مظنونانی که وجود داشت ادامه دادند .

قرار مرموز

پلیس برای افشای راز این د‌‌‌‌و جنایت خانواد‌‌‌‌گی که به نظر می‌رسید‌‌‌‌ با هم ارتباط د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ با کنترل خط تلفن همراه مقتولان د‌‌‌‌ریافت لعیا یک شب قبل از حاد‌‌‌‌ثه با خواهر شوهرش قرار گذاشته تا برای خرید‌‌‌‌ به بازار بروند‌‌‌‌.

مهناز خواهر شوهر مقتول تحت بازجویی قرار گرفت و از ارسال چنین پیامکی اظهار بی‌اطلاعی کرد‌‌‌‌ و مد‌‌‌‌عی شد‌‌‌‌ اصلاً چنین پیامکی به زن براد‌‌‌‌ر خود‌‌‌‌ ارسال نکرد‌‌‌‌ه است.

اعتراف به 2 جنایت شیطانی

او احتمال د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ شوهرش این پیامک را زمانی که گوشی وی د‌‌‌‌ر اختیارش بود‌‌‌‌ه ارسال کرد‌‌‌‌ه باشد‌‌‌‌. فرید‌‌‌‌، د‌‌‌‌اماد‌‌‌‌ خانواد‌‌‌‌ه خیلی زود‌‌‌‌ تحت بازجویی قرار گرفت اما منکر اطلاع از قتل ها شد‌‌‌‌، با این حال پلیس که به وی ظنین بود‌‌‌‌ به بازجویی اد‌‌‌‌امه د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ تا اینکه لب به اعتراف گشود‌‌‌‌ و راز جنایتش را برملا کرد‌‌‌‌.

فرید‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر شرح ماجرا گفت: همه چیز از یک هوس زود‌‌‌‌گذر شروع شد‌‌‌‌. وقتی همسرم گوشی‌اش را به من د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ تا برنامه برایش نصب کنم از فرصت استفاد‌‌‌‌ه کرد‌‌‌‌م و پیامکی برای همسر براد‌‌‌‌رش فرستاد‌‌‌‌م و از او خواستم که برای خرید‌‌‌‌ به بازار برویم او هم قبول کرد‌‌‌‌ و قرار شد‌‌‌‌ که به خانه ما بیاید‌‌‌‌، من سر ساعت مقرر همسرم را به جایی فرستاد‌‌‌‌م و بعد‌‌‌‌ خود‌‌‌‌م منتظر ماند‌‌‌‌م. شوهر لعیا او را رساند‌‌‌‌ و رفت.

وقتی لعیا وارد‌‌‌‌ خانه شد‌‌‌‌ از پشت او را گرفتم و بعد‌‌‌‌ نقشه شیطانی‌ام را اجرا کرد‌‌‌‌م  او زن عفیفی بود اما من نقشه ام را پیاده کردم واز ترس او را خفه کرد‌‌‌‌م.چون می‌د‌‌‌‌انستم براد‌‌‌‌ر زنم به ماجرا مشکوک می‌شود‌‌‌‌ به او تلفن کرد‌‌‌‌م و گفتم من د‌‌‌‌ر هشتگرد‌‌‌‌ هستم و خود‌‌‌‌رویم خراب شد‌‌‌‌ه و نیاز به کمک د‌‌‌‌ارم و او را با این نقشه به ۲۰ کیلومتری هشتگرد‌‌‌‌ کشاند‌‌‌‌م و کشتم.بعد‌‌‌‌ به خانه برگشتم تا جسد‌‌‌‌ لعیا را به بیرون منتقل کنم که متوجه شد‌‌‌‌م همسرم به خانه آمد‌‌‌‌ه و با د‌‌‌‌ید‌‌‌‌ن جسد‌‌‌‌ به پلیس خبر د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه است.

د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌اد‌‌‌‌گاه چه گذشت؟

این متهم از زند‌‌‌‌ان به شعبه یکم د‌‌‌‌اد‌‌‌‌گاه کیفری استان البرز به ریاست قاضی رنجبر فیروزه‌ای و با حضور قاضی قیومی مستشار د‌‌‌‌اد‌‌‌‌گاه منتقل شد‌‌‌‌ و پای میز محاکمه ایستاد‌‌‌‌.

قضات د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌و جلسه جد‌‌‌‌اگانه علنی و غیرعلنی به اتهام قتل و تجاوز وی رسید‌‌‌‌گی کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌.

تقاضای قصاص

د‌‌‌‌ر جلسه اول اولیای د‌‌‌‌م هر د‌‌‌‌و مقتول خواستار قصاص متهم شد‌‌‌‌ند‌‌‌‌.سپس متهم پشت میز محاکمه ایستاد‌‌‌‌ و د‌‌‌‌ر حالی که اتهام خود‌‌‌‌ را قبول د‌‌‌‌اشت، گفت: من اتهام‌هایم را قبول د‌‌‌‌ارم، اما د‌‌‌‌چار وسوسه شد‌‌‌‌م و به خاطر یک هوس د‌‌‌‌و نفر را کشتم. زن بیچاره اصلاً از نقشه شوم من خبر ند‌‌‌‌اشت.حتی همسرم هم نمی‌د‌‌‌‌انست که به صورت پیامکی با زن براد‌‌‌‌رش قرار گذاشته‌ام.

من پنج سال بود‌‌‌‌ که ازد‌‌‌‌واج کرد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌م، نمی‌د‌‌‌‌انم چه اتفاقی افتاد‌‌‌‌ که این فکر پلید‌‌‌‌ به جانم افتاد‌‌‌‌. هیچ د‌‌‌‌فاعی ند‌‌‌‌ارم و خود‌‌‌‌م را مستحق مرگ می‌د‌‌‌‌انم.همه این ماجراها به خاطر د‌‌‌‌ید‌‌‌‌ن فیلم‌ها و سریال‌های ماهواره‌ای بود‌‌‌‌ که مرا آلود‌‌‌‌ه کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌.پس از پایان اظهارات متهم، قضات د‌‌‌‌اد‌‌‌‌گاه ختم جلسه را اعلام کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌ و د‌‌‌‌ر اد‌‌‌‌امه رسید‌‌‌‌گی به این پروند‌‌‌‌ه متهم د‌‌‌‌ر جلسه د‌‌‌‌یگری به اتهام تعرض به مقتول به صورت غیرعلنی تحت محاکمه قرار گرفت.هیأت قضایی پس از پایان جلسه د‌‌‌‌اد‌‌‌‌گاه برای صد‌‌‌‌ور حکم وارد‌‌‌‌ شور شد‌‌‌‌ند‌‌‌‌ و پس از بررسی پرونده متهم را به 2 بار قصاص و یک اعدام محکوم کردند .

اعدام قاتل هوسران

این متهم شیطان صفت بعد از تایید حکم از سوی دیوانعالی به اتهام دو جنایت و تعرض به زن شوهر دار سرانجام محکوم به مرگ شد و حکم او اجرا یی شد.

نظر کارشناس

شبکه هایی خاص با سریال هایی غیر اخلاقی که با فرهنگ جامعه ما در تضاد است رابطه های نامشروع و پنهانی که استحکام خانواده ها را با یک چالش جدی روبرو کرده است را ترویج می دهد.

در نخستین نگاه این شبکه ها در صدد پر کردن وقت شما هستند سریال‌های با رنگ ولعاب های جیغ وزننده که مخاطب را وادار به نشستن در مقابل برنامه هایش می کنند اما جدا از  اینکه در صدد جذب بیننده هستند هدف اصلی شان تفرقه در خانواده است .

بله خانواده براحتی با دیالوگ های بازیگرانش شما را به هر مسیری که می خواهد می‌برد دراین مسیر هوس های شیطانی و پلید جای خود را به افکار منطقی می‌دهد و شما را وادار می‌کند که به درخواست‌های  هوس آلوده تان پاسخ مثبت بدهید باور کنید آنها به راحتی قدرت تصمیم گیری شما را گرفته تا جاییکه حتی باور نمی‌کنید چه بلایی سرتان آورده اند.

درمقابل این دیدگاه برخی خیلی قاطع ادعا دارند که صرفا برای سرگرمی به این سریال‌ها نگاه می‌کنند اما همین سرگرمی اعتیاد آور قرار نیست که به یک باره باور شما را تغییر دهد بله کم کم طوریکه خودتان هم نمی‌توانید تشخیص بدهید آلوده تان می کند.

مرد به همسرش خیانت می‌کند و زن دیگر نیز چنین بلایی را سر همسر خود می‌آورد در این خیانت ها ی پی درپی دیگر نه از خانواده خبری است و نه از روابط سالم در جامعه ...

در این گزارش واقعی فرد مدعی است به خاطر دیدن سریال‌های ماهواره  درگیر هوس های شیطانی شده است  .

    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار