چهارراه مولوی درگیر دود و آتش

چهارراه مولوی امروز شاهد صحنه های نفس گیری از تلاش آتش نشانان برای مهار اتش بود. دود برخاسته از شعله های مهیب آتش تا کیلومتر ها در آسمان پیدا بود.

چهارراه مولوی درگیر دود و آتش

به گزارش زنهار: دود عظیم بر فراز تهران ناشی از آتش سوزی عظیم انبار در جنوب پایتخت است. انبار بزرگ در چهارراه مولوی تهران، رو به روی مهدیه تهران دچارآتش سوزی شد. چندین مغازه دچار حریق شده است.

    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار