آیا تمام ارث مردی که فرزند ندارد به همسرش می‌رسد؟

ارث یکی از موضوعات مهمی است که اکثر خانواده‌ها با آن درگیر هستند بنابراین باید به نکات حقوقی آن آگاه باشیم تا دچار مشکل نشویم.

آیا تمام ارث مردی که فرزند ندارد به همسرش می‌رسد؟

به گزارش زنهار؛ در قانون مدنی میزان ارث تمام افراد بیان شده است. یکی از این فرضیه‌ها، ارث مرد بدون فرزند است. در این شرایط این سؤالات مطرح می‌شود که ارث این فرد به چه کسانی می‌رسد و آیا تمام ارث به همسر متوفی می‌رسد یا خیر؟

طبق قانون و طبقات و درجات ارث، ورثه متوفی شامل خویشاوندان نسبی و سببی می‌شوند. منظور از خویشاوندان سببی در واقع همسر متوفی می‌شود. لذا در هر حال طبق ماده ۸۶۴ قانون مدنی، زمانی که مردی فوت می‌کند، همسر دائمی وی دارای سهم‌الارث است.

اما منظور از خویشاوندان نسبی، افرادی هستند که با متوفی دارای رابطه خونی و نسبی هستند. بر اساس ماده ۸۶۲ قانون مدنی، اشخاصی که به‌موجب رابطه نسبی با متوفی ارث می‌برند، به سه طبق زیر تقسیم می‌شوند:

طبقه اول: شامل پدر و مادر، فرزندان و فرزندان فرزندان (نوه‌ها) است.

طبقه دوم: شامل پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، خواهران و برادران و فرزندان آن‌ها می‌شود.

طبقه سوم: شامل عمه‌ها و عموها، خاله‌ها و دایی‌ها و فرزندان هر کدام از آن‌ها خواهد شد.

ارث مرد بدون فرزند به چه کسانی می‌رسد؟

نکات مهم ارث مرد بدون فرزند

در صورت وجود ورثه در طبقه نزدیک‌تر به متوفی، طبقات بعدی از ارث محروم می‌شوند. این موضوع در مورد درجات هر طبقه نیز صدق می‌کند. برای مثال اگر متوفی فرزند داشته باشند، خویشاوندان درجه اول از طبقه اول محسوب می‌شوند و دیگر نوه‌ها ارث نمی‌برند.

در طبقه دوم ارث نیز دو درجه وجود دارد. درجه اول شامل پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها و برادر و خواهر متوفی می‌شود و در صورت نبود آن‌ها، ارث مرد فوت شده به درجه دوم از طبقه دوم؛ یعنی پدر و مادر اجداد و فرزندان خواهران و برادران خواهد رسید.

طبقه سوم ارث نیز، شامل دو درجه می‌شود که در درجه اول، عمو، عمه، خاله و دایی شده و در صورت نبود آن‌ها، درجه دوم از طبقه سوم یعنی فرزندان آن‌ها، از ارث متوفی، بهره‌مند می‌شوند.

درصورتی‌که مرد دارای همسر دائمی باشد، ابتدا سهم‌الارث همسر وی پرداخت می‌شود و سپس سراغ طبقات و درجات دیگر می‌روند و سهم‌الارث آن‌ها را پرداخت می‌کنند.

درصورتی‌که در طبقه اول ارث، متوفی دارای پدر و مادر باشد، ارث به ایشان تعلق خواهد گرفت و در صورت نبود ایشان، سهم‌الارث، میان سایر ورثه از طبقات بعدی، تقسیم خواهد شد.

    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار