اشتباه نابودکننده‌ی خانم‌ها در رابطه‌ی جنسی

خانم های اگر میخواهید رابطه ی جنسی لذت بخشی را تجربه کنید از انجام این کار در رابطه ی خود خودداری کنید.

اشتباه نابودکننده‌ی خانم‌ها در رابطه‌ی جنسی

به گزارش زنهار؛ خانم های اگر میخواهید رابطه جنسی لذت بخشی را تجربه کنید از انجام این کار در رابطه ی خود خودداری کنید. 

 

خیلی از زنها در رابطه جنسی با همسرانشان دچار این اشتباه می شوند که حتما باید شروع کننده و درخواست کننده رابطه جنسی آقایان باشند نه آنها و این را برای خود یک امر غیر قابل تغییر میدانند. 

بعضی از زنان فکر می‌کنند که زن باید همیشه خوددار باشد و هیچ‌گاه در مسائل زناشویی اقدام به کاری نکند و هرگاه که همسرش به طرف او آمد رابطه جنسی را انجام دهد و در هنگام رابطه نیز منفعل باشد و نظاره گربرخی از زنان از ترس آنکه از طرف شوهر به شهوت‌رانی متهم شوند از اظهار علاقه به روابط جنسی امتناع می ورزند و ترجیح می‌دهند برای همیشه هم خود و هم طرف خویش را از این لذت محروم سازند

 

زنان باید باور کنند که آنها نیز حق لذت بردن از یک رابطه جنسی سالم با همسر خود را دارند و باید در این فرآیند مشارکت داشته باشند و حتی در هنگامی که احساس نیاز می‌کنند خود شروع کننده باشند

    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار